Vibava = Výbava

Vimenim = Vyměním

Vozydlo = Vozidlo

Erbek = Airbag

Zdroj: Facebook